15.11.20

Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν (των δύο μερών) μύθον ακούσης- Επίκαιρη συζήτηση "Αλήθεια και Ψέματα για το Πολυτεχνειο 73" . Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ.