29.10.20

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΟΣ

 23 Αυγ. 2011 - ΘεσσαλονίκηΘούριος των Ελλήνων νέος,

των Μινύων1 απελπισμένων.

Μέχρις εδώ το άλγος2 έως

των Δαναών3 των οργισμένων.

 

Θούριος ιθύς4 Ελληνικός

του Φεραίου αναγένεση.

Εθνικός σκοπός ονειρικός,

Λαού Λευτεριάς η γένεση.

 

Παιάν απελευθερωτικός

κατά των εντός κι εκτός εχθρών.

Του αγώνος ο ενωτικός,

Ηώς5 κι ελπίς όλων των εθνών.

 

Άσμα πολέμου ηρωϊκό

κατά των γνωστών συμφερόντων.

Πάει το ύφος το στωϊκό,

οργή δεινή6 υποφερόντων.

 

Βελεστινλής Ρήγας Φεραίος,

ο επαναστάτης ο πρώτος,

της εθνικής ψυχής γενναίος

κι όπλων της Λευτεριάς ο κρότος.

 

Θούριος αψύς, Ελληνικός:

Εμπρός Λαέ - Επανάσταση!

Ο Αγών λάβρος, πανεθνικός

για την Πατρίδος Ανάσταση!

 

Θούριος των Ελλήνων νέος

είναι οι αιχμομάχοι7 στίχοι.

Να γίνουν οι προδότες τέως

και να ’βρουν σκληρή μόρου8 τύχη.

 

1. Μινύες (Ορφική λέξη): προσφώνηση των Ελλήνων από τον Ορφέα.

Μινύες: Έλληνες.

2. άλγος (Ορφική και Ομηρική λέξη): πόνος, λύπη, βάσανο, συμφορά.

3. Δαναοί (Ομηρική λέξη): προσφώνηση των Ελλήνων από τον Όμηρο.

Δαναοί: Έλληνες.

4. ο, η ιθύς, το ιθύνον (Ομηρική λέξη). ιθύς: ιων. αντί του ευθύς, η ευθεία οδός, ευθύς, ίδιος, ορθός, ειλικρινής, φιλαλήθης.

5. ηώς (Ορφική και Ομηρική λέξη): η αυγή.

6. δεινή (Ορφική και Ομηρική λέξη): φοβερή, μεγάλη, ισχυρή υπέρ το σύνηθες.

7. αιχμομάχος (Ομηρική λέξη): ο μαχόμενος διά αιχμής (σπάθη, λόγχη, ακόντιο).

8. μόρος (Ομηρική λέξη): ο θάνατος, εξ ου και η μοίρα.Γρηγόριος Ι. Νταβαρίνος