28.10.20

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2019 (Θεσσαλονίκη)