19.6.20

“Η εποχή της ελεγχόμενης αντιπαλότητας με την Τουρκία, τελείωσε”!


“Η τουρκική ενεργός επέμβαση στη Λιβύη είναι μια από τις πολλές κινήσεις της χώρας αυτής στη διεθνή σκακιέρα για απόκτηση μεγαλύτερου ρόλου, επιρροής και συναφών κερδών. Η κίνηση αυτή δημιουργεί, ειδικά με τη σύναψη του «τουρκικολυβικού μνημονίου θαλασσίων ζωνών», επιπρόσθετα προβλήματα στην Ελλάδα”.
Όλες αυτές οι εξελίξεις εξετάζονται από την ομαδική Μελέτη μελών του ΕΛΙΣΜΕ, πλέον όμως της παράθεσης των γεγονότων και της ανάλυσης τους υπάρχει παρουσίαση εκτιμήσεων για τις εξελίξεις αλλά και πιθανών τρόπων αντίδρασης της ελλαδικής πλευράς.

Η μελέτη καταλήγει :
“Η από δεκαετίες, ψυχροπολεμική και παγιωμένη κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ελεγχόμενης αντιπαλότητας και (σχετικής) αποχής από ακραίες προκλήσεις εκτιμάται ότι φθάνει στο τέλος της. Οι εξελίξεις στη Λιβύη φαίνεται ότι αποτέλεσαν την αναμενόμενη ευκαιρία για την Άγκυρα για να παρουσιάσει μια αναιμική βάση νομιμοφάνειας των ενεργειών της και να επεκτείνει τις στοχεύσεις της. Παρά τις δυσμενείς ενδείξεις δεν  θεωρούμε (ακόμη) αναπόφευκτη την ελληνοτουρκική σύγκρουση (αγνώστου κλίμακος) με την προϋπόθεση της συνέχισης επίδειξης εκ μέρους μας αυτοσυγκράτησης με παράλληλη επίδειξη ετοιμότητας και αποφασιστικότητας και την ανάληψη άμεσων κινήσεων ενίσχυσης της αμυντικής μας ισχύος. Εξυπακούεται ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι σε συνέργεια με κατάλληλες, φανερές και μη, διπλωματικές κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις και στη βάση των πολλαπλών ενεργειών που προαναφέρθηκαν στην ανάλυση. Η αντιπαράθεση μας με την Τουρκία ανέκαθεν είχε τα χαρακτηριστικά ενός αγώνος περισσότερο αντοχής παρά ταχύτητος καίτοι συχνά δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε την σταθερότητα και διάρκεια των τουρκικών επιδιώξεων και να επιδείξουμε ανάλογη συνέπεια. Σήμερα αυτή η αντιπαράθεση λαμβάνει πλέον και τα στοιχεία αγώνος δεκάθλου καθόσον προσλαμβάνει συγκρουσιακές διαστάσεις σε πληθώρα θεμάτων και περιοχών και η Λιβύη είναι μια από τις αυτές”.

https://www.militaire.gr/