16.5.20

Βάλθηκαν νά μᾶς ξεβαφτίσουν!Θά φραγκέψουμε, καί δέν θά τό πάρουμε χαμπάρι!

Τελικά, στήν χθεσινή τους ἐγκύκλιό οἱ σεπτοί μας ἰεράρχες δέν μᾶς τά εἶπαν ξεκάθαρα:
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησιᾶς;
Μολύνεσαι ἤ δέν μολύνεσαι ἀπὀ μικρόβια μέσα στήν ἐκκλησία καί μάλιστα ἐν ὥρᾳ Θ. Λειτουργίας;
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ὕβρις,τό νά ἀπολυμαίνουμε τούς ἱερούς μας ναούς;
Δεδομένου, ὅτι κάθε χρόνο μᾶς ἐπισκέπτονται καί γρίππες καί ἄλλες ἕνα σωρό ἰώσεις (μέ ἀσυγκρίτως περισσότερους θανάτους ἐτησίως...), τί θά κάνουμε στό μέλλον; Θά συνεχίσουμε νά ἐφαρμόζουμε ἐς ἀεί τά μέτρα τά περιοριστικά καί τά ἀπολυμαντικά;

ΑΠΟΡΙΑ: Γιατί στήν ἐμφάνιση παρόμοιας θνησιμότητας ἰογενῶν λοιμώξεων ἄλλων ἐτῶν, ἡ Ἑκκλησία δέν εἶχε ἀλλάξει τίποτε στίς λατρευτικές καί λοιπές συνάξεις;
Ἤσαν τότε οἱ πιέσεις ἀπό τήν Πολιτεία ἀσθενέστερες ἤ μήπως ἐφέτος ἀσθενέστερη ἦταν ἡ πίστη μας;Μέ τιμή καί σεβασμό
Φώτης Μιχαήλ
ἰατρός