29.5.20

Εστησαν ομοίωμα του τείχους της Κωνσταντινούπολης έξω από την Αγία Σοφία