2.5.20

Δικτατορική η προσπάθεια εξαναγκασμού στον εμβολιασμό