9.4.20

«Γεντί Κουλέ. Το φρούριο που έγινε κάτεργο και τόπος εκτελέσεων»