12.3.20

Άριστη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΑΜ και της Αυστριακής EKO Cobra


Άνδρες της ΕΚΑΜ και της Αυστριακής αντιτρομοκρατικής EKO Cobra (Einsatzkommando Cobra) με φόντο το όχημα RMMV Survivor R στις Καστανιές του Έβρου. 
Η συνεργασία μεταξύ των δύο κορυφαίων μονάδων είναι άριστη.
https://defencereview.gr/