25.3.20

Στρατιωτική παρέλαση 25ης Μαρτίου 2019 (Αθήνα)