22.3.20

Η Μεγάλη Στιγμή του '21: Παπαφλέσσας

Το αφιερώνουμε σ αυτούς που βαυκαλίζονται με την ..."Ελληνοτουρκική φιλία" και τα..."Μ.Ο.Ε" !
Juan