16.3.20

Τεθωρακισμένα (ΤΘ) ΕΒΡΟΣ 2 | Hellenic Armed Forces (ασκηση)