30.1.20

ΑΥΤOI ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΓράφει ο Νίκος Ρούσσης*

( 5η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )
Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.

Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!
Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες δημοσιεύσεις που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή………………………………………………….

« Σύμφωνα με ότι μάς διδάσκει ‘Ιστορία, οι πρώτοι ζωγράφοι ήσαν οι ‘Έλληνες πού επινόησαν την προοπτική με σκοπό ακριβώς να πραγματοποιήσουν την εικόνα που την συνδίκασαν και συνέθεσαν άμεσα στην κάτοψη και την πρόσοψη, για να εκφράσουν τον χώρο. με τρόπο πού να ικανοποιεί το πνεύμα και τις αισθήσεις.
Πριν από τούς ‘Έλληνες δεν υπάρχει ίχνος ζωγραφικής στην ιστορία. Οι Αιγύπτιοι, οι ’Ινδοί, οι Χαλδαίοι κ. λ.π. είναι απλά διακοσμητές”
ΤΖΙΝΟ ΣΕΒΕΡΙΝΙ Καθηγητής ’Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

«’Εκτός των μηχανημάτων δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε, αιωνόβιων εις τον πολιτισμών μας, πού να μην προέρχεται από την ‘Ελλάδα.
Σχολεία, γυμναστήρια, γεωμετρία, ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία, κωμωδία, φιλοσοφία, θεολογία, σκεπτικισμός, στωικότητα, επικούρειος φιλοσοφία, ηθική, πολιτική, ιδεαλισμός, φιλανθρωπία, κυνισμός, τυραγνία, πλουτοκρατία, Δημοκρατία.» Υπάρχουν εις όλες τις γλώσσες τού κόσμου ‘Ελληνικές λέξεις , πού αντιπροσωπεύουν όλες τις μορφές πολιτισμού.
Δεν υπάρχει τίποτε εις τον ‘Ελληνικό πολιτισμό , πού να μην φωτίζει τον ιδικόν μας πολιτισμό ». WILL DURANT Ιστορικός.

« Οί ‘Έλληνες ... είναι εκείνοι πού έφεραν μακρύτερα τον άνθρωπο και ουδέποτε υπήρξεν έστω και κατά προσέγγισιν σειρά φιλοσόφων εις τούς οποίους ή φιλοσοφική δυναμική να έχει αναπτυχτεί με τόσην πληρότητα. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είναι ξεπερασμένα..
οι ‘Έλληνες ακτινοβολούν με μίαν λάμψη δυνατότερη παρά ποτέ. ’Ανακάλυψαν πράγματι τούς κυριότερους τύπους τού Φιλοσοφικού πνεύματος εις τούς οποίους όλες οι μεταγενέστερες γενεές δεν προσπάθησαν τίποτε τό ουσιαστικό.
Δεν γνώρισα κανέναν πού να εμπνέει τόσον σεβασμό όσον οι ‘Έλληνες Φιλόσοφοι!». ΝΙΤΣΕ.

«Το ‘Ελληνικό θαύμα είναι ένα γεγονός, πού δεν συνέβη παρά μόνον μια φορά, πού δεν το είδαμε αλλού, ούτε θα ξαναδούμε, αλλά πού τα αποτελέσματά του θα διαρκέσουν στο διηνεκές»…………… ΕΡΝΕΣΤΟ ΡΕΝΑΝ
«‘Ως δημιουργικός πολιτικός άνδρας, ό ’Αλέξανδρος, προπορεύθηκε κατά πολύ της εποχής του, και έδειξε τέτοια πρωτοτυπία πνεύματος, πού πραγματικά καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιβλητικά φαινόμενα της Παγκόσμιας ‘Ιστορίας».

«Ότι είναι ό νους και ή καρδιά διά τον άνθρωπο, είναι διά την ανθρωπότητα ή ‘Ελλάς. Και αν από νέος είχα διαβάσει τα μεγάλα έργα των ’Αρχαίων ‘Ελλήνων δεν θα έγραφα ποτέ.. ».

«‘Ελλάς σημαίνει ένας πολιτισμός, μια γλώσσα και μία φιλολογία, αλλά ακόμη περισσότερο, μια στάση έναντι της ζωής». W. R. INGE

«Οί ‘Έλληνες διαμόρφωσαν μεγάλη τέχνη και αρχιτεκτονική και μια λογοτεχνία ακόμη μεγαλύτερη.
’Αυτοί θεμελίωσαν την φιλοσοφία, την πολιτική σκέψη, αλλά καί κάτι πολύ σημαντικότερο.
‘Ήταν ό πρώτος λαός πού έθεσε το ερώτημα!
Ποιός είναι ό σωστός τρόπος ζωής για τον άνθρωπο?
Και έδωσε την πιο ικανοποιητική απάντηση. ’Δημιούργησαν μια ζωή πού μάγεψε τήν φαντασία των ανθρώπων.
’Από τούς άλλους λαούς οί ‘Έλληνες, ονειρεύθηκαν το όνειρο τής Άριστης ζωής.
‘Η ιστορία της ‘Ελλάδος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ιστορία πολέμων και λογοτεχνικών έργων.
Είναι ή ιστορία της αναπτύξεως τού ιδανικού τού ανθρώπου για τον άνθρωπο….. RICHARD LIVINGSTONE Πρόεδρος τού Κολλεγίου Corpus Christi τής ΟΞΦΟΡΔΗΣ.

Στα χρόνια πού ό ‘Ελληνισμός διαμόρφωσε την ζωή των σκεπτόμενων ανθρώπων, πρώτα στους ‘Ελληνικούς και έπειτα στους ‘Ελληνορωμαϊκούς χρόνους, το ιδανικό αυτό έδωσε το ηθικό στήριγμα, αντίστοιχο προς εκείνο πού ζητούσε στον φυσικό κόσμο ό ’Αρχιμήδης, στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί και ό άνθρωπος, για να διαμορφώσει την πνευματική του ζωή». RICHARD LIVINGSTONE Πρόεδρος τού Κολλεγίου Corpus Christi της ΟΞΦΟΡΔΗΣ.

«‘Ο ουρανός εξελληνίσθη διά τού ‘Έλληνος Ευδόξου προ τού ’Αριστοτέλους, και πριν συμβεί το ίδιο με τη Γή, διά τού ’Αλεξάνδρου». ΤΕΟΝΤΟΡ ΜΠΕΡΤ.

«Οί ‘Έλληνες χάραξαν το χάρτη της εννοιολογικής μας γεωγραφίας και όρισαν τις κατηγορίες, βάσει των οποίων ταξινομούμε τις αντιλήψεις μας». ΟΛΙΒΕΡ ΤΑΠΛΙΝ

«Το καθαρό ρεύμα τού ‘Ελληνισμού ανακατεύεται και συγχέεται με τά άφθονα λασπωμένα νερά πού τα ονομάζουμε τώρα, σύγχρονη φιλολογία και σκέψεις…» RICHARD LIVINGSTON

« ‘Ο Δυτικός πολιτισμός δεν οφείλει στην ’Αρχαία ‘Ελλάδα μόνο την επική, την λυρική και την δραματική ποίηση, αλλά και το μυθιστόρημα κυρίαρχο λογοτεχνικό είδος της εποχής μας»... ΤΟΜΑΣ ΧΕΓΚ Σουηδός Συγγραφεύς

«Η ‘Ελληνική κληρονομιά, εδραιωμένη στην επιδίωξη τού καθολικού, έγινε το ίδιο το πνεύμα τού δικού μας πολιτισμού. Αναπνέουμε τον αέρα της ‘Ελλάδος κάθε στιγμή, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε».
ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ, Γαλλίδα ’Ακαδημαϊκός.

«‘Οπου στήν ‘Ελλάδα υπήρχε μέτρο, εμείς έχουμε χυδαιότητα όπου εκείνοι είχαν ποίηση, εμείς έχουμε χυδαιότητα όπου εκείνοι είχαν κάθε τί πού εξαίρει, γοητεύει, κοσμεί τήν ανθρωπότητα, εμείς έχουμε, χυδαιότητα, χυδαιότητα, χυδαιότητα..
ΤΟΜΑΣ ΠΙΚΟΚ ’Αγγλος ποιητής- πεζογράφος

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί !
Συνεχίζεται.

*