20.1.20

Ποιοι αδυνατούν να γίνουν ανάδοχοι στην τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος; Λειτ. Ζητήματα 11Του συνεργάτου μας κ. Δημ. Λυκούδη