17.12.19

«Και τι θέλετε, να βγάλουμε τον στόλο ……έξω;» http://roykoymoykoy.blogspot.gr/ Νίκος Καρατουλιώτης

κ. Μπακογιάννη, είναι θέμα ...επιλογής. 
Άλλοι βγάζουν τον στόλο  τους έξω και άλλοι τον... @όλο τους έξω!
Juan