17.12.19

Είχαν γνώση οι άγγελοι περί της μορφής (ανθρωπότητα) του Χριστού μας; (Λειτουργικά Ζητήματα 08)του συνεργάτου μας κ. Δημ. Λυκούδη