15.11.19

Τα αποκαλυπτήρια του εμπορικού σήματος των μακεδονικών προϊόντων / καθρεφτάκια σε ιθαγενείς

Πόσο ηλίθιους μπορεί να μας θεωρούν, βαπτίζοντας σαν λύση το σηματάκι των Μακεδονικών προϊόντων, όταν η ίδια η συμφωνία των Πρεσπών ταυτίζει απόλυτα τα Μακεδονικά (Ελληνικά) με τα Σκοπιανά,
έναντι της συνολικής εκχώρησης της Μακεδονικής μας ταυτότητας, σε άσχετους με αυτήν ΣλαβοΑλβανούς; 
Μην δέχεστε κανένα σοφό, απλά διαβάστε την ίδια την συμφωνία (παρακάτω) και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι φιλολογούνε και διαφωνούν πάνω σε μία συμφωνία που δεν διάβασαν ποτέ.

Μία απλή ανάγνωση (ειδικά του άρθρου 7, που παραθέτουμε) λύνει τις όποιες αμφιβολίες, ότι πρόκειται περί χονδροειδούς απάτης και παραλογισμού,
  • που για να ξεχωρίσει δύο διαφορετικές οντότητες, Μακεδόνες (Έλληνες) και Σλάβο-Αλβανούς, ονομάζει και τους δύο Μακεδόνες, ενώ δέχεται ότι η αρχαία καταγωγή Μακεδονίας και Μακεδόνων είναι Ελληνική (παράγραφος 7.2),
  • ταυτόχρονα επισφραγίζει αυτή την πλαστογράφηση, με την ανιστόρητη δημιουργία μίας ανύπαρκτης Μακεδονικής γλώσσας, που δεν είναι τίποτε άλλο από μία Βουλγαρική διάλεκτος, η οποία προφανώς δεν έχει επίσης καμία σχέση με τον Μακεδονικό πολιτισμό και ταυτότητα.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας: https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/prespes_26.6%CE%A735.5_5.pdf )


ΑΡΘΡΟ 7
1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδό­νας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.
2. Όταν γίνεται αναφορά στο Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυ­σμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πο­λιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυ­τής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.
3. Όταν γίνεται αναφορά στο Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυ­σμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστο­ρία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).
4. Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσ­σα τουη Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημει­ώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτη­ριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμότην ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιο­χής του Πρώτου Μέρους.
5. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώ­σει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκά­στου Μέρους.

Ερωτήματα:
σε ποια οντότητα αναφέρονται τα παρακάτω και πως τα ξεχωρίζουμε πρακτικά στην καθημερινότητά μας;
  • Μακεδονικό κρασί
  • Μακεδόνας
  • Μακεδονική ιστορία και παράδοση

τι θα απαντήσει ο μέσος Ευρωπαίος, για το ποια ήταν η γλώσσα του Αριστοτέλη και πως λεγόταν στην αρχαιότητα η Θεσσαλονίκη, όταν
  • ο Αριστοτέλης ήταν Μακεδόνας
  • η επίσημη Μακεδονική γλώσσα είναι Σλαβική.
  • στην Μακεδονική γλώσσα η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας  λέγεται Σολούν

 Διαβάστε και εδώ:http://www.omada-21.gr/2019/11/blog-post_91.htm


  • S.CH