30.10.19

Ληστεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης!"Τι μας έκαναν οι ...άνθρωποι και θέλουμε να τους διώξουμε από τη χώρα;"
  Όταν θα έλθει η δική σας σειρά, ξαναρωτήστε μας...!
Juan