13.10.19

Θέλουμε τον κόσμο τώρα


Ποίημα από τον Βασίλειος Ν. Κατζικάς
13 Οκτωβρίου 2019 2019Δεν θέλουμε ζωή,
δεμένη σαν αιώρα,
θέλουμε τον κόσμο
και τον θέλουμε τώρα

 Δεν θέλουμε ζωή,
μόνο για μια ώρα,
θέλουμε τον κόσμο
και τον θέλουμε τώρα

Είμαστε και ‘μείς παιδιά,
παιδιά κρυφού σχολείου
κι όχι δημιουργοί
μιας γης θερμοκηπίου

Είμαστε και ‘μείς παιδιά,
παιδιά προς χάριν λόγου
κι όχι ηθοποιοί
θεάτρου παραλόγου.

Δεν θέλουμε ζωή,
δεμένη σαν αιώρα,
θέλουμε τον κόσμο
και τον θέλουμε τώρα

Δεν θέλουμε ζωή,
μόνο για μια ώρα,
θέλουμε τον κόσμο
και τον θέλουμε τώρα

Εμπνευσμένο από το τραγούδι «When the music ’s over» των Doors