4.9.19

Οι αναγνώστες μας αυτή την ώρα: (14.00΄)


ΝΟΡΒΗΓΙΑ:           255
ΓΑΛΛΙΑ:                  52
ΕΛΛΑΔΑ:              928
ΚΙΝΑ:                      19
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:           11
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:            98
ΗΠΑ                       274
ΚΑΝΑΔΑΣ:             56
ΡΟΥΜΑΝΙΑ:           12
ΙΡΛΑΝΔΙΑ :               1
ΡΩΣΙΑ :                    10