7.6.19

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


filoptoxos
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871

Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 – Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 – fax: 2310-277.768
web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ


Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Παιδιών
σας προσκαλεί σε Συναυλία
με τίτλο

Ο  Θ ρ ί α μ β ο ς   τ η ς Μ ο υ σ ι κ ή ς

Η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα
του Ρωσικού Κέντρου Θεσσαλονίκης


Σάββατο  8 Ιουνίου 2019, ώρα 18:00
Α ί θ ο υ σ α   Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν   Φ. Α. Α. Θ.
Αγίας Σοφίας 38

Διάρκεια συναυλίας: 18.00 – 19.30

Στη συναυλία συμμετέχουν οικογενειακά μουσικά συγκροτήματα, η καθηγήτρια πιάνου κ. Πολίνα Μουσίχινα και το μουσικό συγκρότημα «Ρωσικό Σαμοβάρ»  με παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ετών.