20.6.19

Μηδενί δίκην δικάσεις, πριν αμφοίν μύθον ακούσεις...
Στη Δημοκρατία, δεν φιμώνουν ΚΑΝΕΝΑΝ.
Juan