5.6.19

Ένωση εισαγγελέων Ελλάδος: Να αποσυρθούν τα νομοσχέδια του Ποινικού Κώδικα!


Να αποσυρθούν τα νομοσχέδια του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ζητάει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Οι εισαγγελείς προειδοποιούν ότι από τις προωθούμενες διατάξεις
υπάρχει κίνδυνος παραγραφής και μαζικών αποφυλακίσεων.
Τονίζουν επίσης, ότι η μετατροπή κακουργημάτων σε πλημμελήματα και η μείωση των ορίων των ποινών θα θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλειας και θα εντείνουν το αίσθημα ατιμωρησίας.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εξ αφορμής της  κατάθεσης προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο των νομοσχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Εισαγγελέων της χώρας που έχουν δώσει όρκο τιμής για την πάταξη της εγκληματικότητας και της διαφθοράς, τη θωράκιση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως των αδυνάμων, θεωρεί  χρέος της, σε συνέχεια προγενέστερων αναλυτικών δημοσίων τοποθετήσεών της, να γνωστοποιήσει στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου αλλά κυρίως στους Έλληνες πολίτες τα  εξής:
Η μετάπτωση υψηλής κοινωνικής απαξίας κακουργημάτων σε πλημμελήματα (π.χ. διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα τελούμενες από συμμορίες, διακεκριμένες απάτες ή πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα με αντικείμενο της περιουσιακής βλάβης από 30.000-120.000 ευρώ) αλλά και  η περαιτέρω μείωση των ορίων ποινών με ταυτόχρονη χαλάρωση των προϋποθέσεων υφ’ όρον απόλυσης, θα επιφέρει παραγραφές και μαζικές αποφυλακίσεις σε πληθώρα υποθέσεων, με τον κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας αλλά και καλλιέργειας  ευλόγου αισθήματος ατιμωρησίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων.
Εξάλλου, η  περιστολή της έννοιας  του υπαλλήλου στο άρθρο 263Α ΠΚ σε συνδυασμό με την κατάργηση του Ν.1608/50 και την υποβάθμιση σε πλημμέλημα της ενεργητικής δωροδοκίας  θα οδηγήσουν σε παραγραφή εκκρεμείς υποθέσεις διαφθοράς μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος και θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ότι οι εκάστοτε διαβεβαιώσεις προθέσεων για την πάταξη της διαφθοράς ή διαπλοκής είναι ειλικρινείς.
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος έλαβε μέρος στη διαδικασία διαβούλευσης των κωδίκων κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, όμως οι βελτιωτικές προτάσεις της δεν εισακούστηκαν.
Η υπηρεσιακή μας συνείδηση μας επιτάσσει,  να  απευθύνουμε ισχυρή παραίνεση προς κάθε αποδέκτη για την απόσυρση των εν λόγω νομοσχεδίων».____________________________________


Αυτό που πάνε να περάσουν και μεγάλο μέρος του λαού δεν το γνωρίζει, είναι η χρησιμοποίηση του εν ισχύει άρθρου 2 του ΠΚ, περί αναδρομικής ισχύος του Ηπιοτέρου Νόμου για προφανείς λόγους, πρό των εκλογών!

 Το άρθρο αυτό αναφέρεται
(στα Ελληνικά):

1--Εάν από της τελέσεως της πράξεως μέχρι της αμετακλήτου εκτελέσεως αυτής, ίσχυσαν πλείονες νόμοι, εφαρμόζεται ο περιέχων τας ευμενεστέρας δια τον κατηγορούμενον διατάξεις.

2- Εάν δια μεταγενεστέρου νόμου η πράξις εχαρακτηρίσθη ώς ανέγκλητος, παύει η ποινική δίωξις μετά των ποινικών επακολούθων αυτής.


και στα ...μεταλλαγμένα Ελληνικά: (βελτιωμένη έκδοση)

1. Αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις.
2. Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη, παύει και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της.

____________
Δηλαδή όσοι είναι υπόδικοι ή έχουν ήδη καταδικαστεί (για κάποιους φαίνεται υπάρχει ενδιαφέρον...) διαλανθάνοντες φεύγουν!!!

 Φ. Ιωάννου/ Efenpress