2.5.19

ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ!Από τον κ. Χαράλαμπο Σφέτσα, Ανωτ. Αξ/κό της ΕΛ.ΑΣ εα και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Χαλκίδος