16.4.19

"Ο φόβος" - Νεανικές Αναζητήσεις 82.Του συνεργάτου μας Δημητρίου Λυκούδη*


Στην έννοια του φόβου είναι αφιερωμένη η παρούσα εκπομπή ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (82), στην τηλεόραση του ΘΑΡΡΙ, της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου.


*
  • Δημήτριος Λυκούδης Θεολόγος, Φιλόλογος, υπ. Δρας Παν/μίου Αθηνών, πρ. Σχολάρχης Πατριαρχικής Ακαδημίας της Αγίας Σιών Ιεροσολύμων.