17.3.19

Από τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης


To σενάριο είναι του συνεργάτη μας Λεωνίδα Κουμάκη
_______________

Τους τα έχουμε "μαζεμένα"...Juan