19.2.19

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές – Τι προβλέπει!

κ. Γεωργιάδη, μήπως -επί υπουργείας σας- η διακοπή λειτουργίας του Νοσοκομείου του ΙΚΑ "ΠΑΝΑΓΙΑ" στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης- που μόλις είχε ανακαινισθεί- ωφέλησε (εντελώς συμπτωματικά) τις ιδιωτικές κλινικές; Απλά ρωτάμε! Juan
Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (15-2-2019) και αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση του αύριο Τρίτη (19/2/2019) στις 10 το πρωί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών».

Να θυμίσουμε ότι η δημόσια διαβούλευση του είχε ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου και αναμενόταν η ψήφιση του -σύμφωνα με τις εντολές της Τρόικα- μέχρι τις 14 Ιουλίου. Ωστόσο παραμένει άγνωστο γιατί επί 9 μήνες κρατήθηκε στα συρτάρια του υπουργείου Υγείας και στάλθηκε στη Βουλή βράδυ Παρασκευής, ώστε να ψηφισθεί εσπευσμένα. 
Το νομοσχέδιο αυτό θέτει αυστηρότερες προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής -απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η χρήση της λέξης νοσοκομείο σε όλες τις γλώσσες- τις κτιριακές υποδομές, τις εργασιακές σχέσεις με τους γιατρούς, το μετοχικό κεφάλαιο κ.ά.
Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών, με βάση τις κάτωθι ειδικότερες κατευθύνσεις:
Α) Την ενοποίηση σε ένα συνολικό νομοθέτημα όλων των διατάξεων που βρίσκονται διάσπαρτες, ρυθμίζοντας το ίδιο αντικείμενο. Σε αυτή την βάση, το προτεινόμενο σχέδιο αποτελεί μία προσπάθεια νομοθετικού εξορθολογισμού, κωδικοποιώντας σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις επιμέρους ειδικές ή γενικές ρυθμίσεις.
Β) Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών, που συνίσταται στην αναθεώρηση των παλαιών και ήδη παρωχημένων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις όσο και στις τεχνικές προδιαγραφές (προσωπικό, μετρικά στοιχεία, ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα κ.α.).
Γ) Την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών, με πλήρη διασφάλιση της παροχής υψηλών υπηρεσιών υγείας. Προς τούτο, ελήφθη συγκεκριμένη μέριμνα ως προς την ποινική κατάσταση των ιδιοκτητών και των υπευθύνων λειτουργίας των κλινικών.
Δ) Την υπαγωγή όλων των κλινικών σε κοινούς κανόνες, όπου ήταν απαραίτητο, με σεβασμό προς τις μονάδες, στις οποίες χορηγήθηκε νομίμως άδεια με βάση το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και παράλληλα την δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον το επιθυμούν.
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Στα βασικά σημεία του Σ/Ν περιλαμβάνονται και τα εξής:
Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής:
 • Απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις Ιδιωτικές Κλινικές, καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
 • Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. β) Οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.
 • Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού.
 • Στις Γενικές ή Μικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων που αφορούν στην Νοσηλεία ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικής.
 • Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.16228/2017 ΚΥΑ (Β’1723), καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά: α) προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.

  (Σημειώνουμε ότι στο αρχικό κείμενο επιτρέπονταν μόνο οι χώροι εστίασης).
Για τον αριθμό των κλινών:
 • Για τις Γενικές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός 40 κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε 10 κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε 5 κλίνες.
 • Για τις Μεικτές κλινικές ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ορίζεται σε 30 κλίνες και ο ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος ή του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα σε 10 κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε 5 κλίνες.
 • Για τις ειδικές κλινικές ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ορίζεται σε 30 κλίνες.

  Σε κάθε Κλινική πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο ιατρική κάλυψη.
Γενικά σημεία:
 • Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Τα αρχεία των ασθενών θα πρέπει να διατηρούνται για μια 20ετία.
 • Οι προμήθειες φαρμάκων πρέπει να γίνονται μόνο για την κάλυψη των ασθενών και απαγορεύεται η μεταπώληση σε τρίτους.
 • Για τους παραβάτες των διατάξεων του νομοσχεδίου επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ιδιωτική κλινική χωρίς άδεια.
Στη μορφή αυτή του Σ/Ν η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών έχει εκφράσει ενστάσεις για:
nextdeal.gr