5.2.19

Μέγας Φώτιος: Τὸ ἔργο, οἱ ἀγῶνες του καὶ ἡ 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος