19.2.19

Συζήτηση για τα εθνικά θέματα και την πολιτική (14-2-19)

Ioannis Abatzoglou MSc, Ph.D.Medical Physicist & Radiation Physicist
Head of the Medical Physics Department

University General Hospital of Alexandroupolis