9.1.19

Ποια είναι τα επτά στάδια ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ μόλις αποκτήσουν τα κληρονομικά δικαιώματα της Μακεδονίας

Mε την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών όχι μόνο τα Σκόπια αποκτούν τα κληρονομικά δικαιώματα της Μακεδονίας αλλά μπορούν πλέον να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και μετέπειτα στην ΕΕ.
    Επίσημα, υπάρχουν επτά βήματα, ωστόσο, δύο είναι απαραίτητα για την πλήρη ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Η διαδικασία, θεωρητικά, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019.

Το πρώτο βήμα είναι η υιοθέτηση των συνταγματικών αλλαγών, δηλαδή η επίσημη εφαρμογή της συμφωνίας Πρεσπών. Η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων είναι επίσης η επίσημη προϋπόθεση στην πρόσκληση προς την πΓΔΜ από το ΝΑΤΟ, όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Ιούνιο, στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών. 
Η προϋπόθεση αυτή βασίζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, που θέσπισε το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο τα νέα μέλη γίνονται δεκτά μόνο με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών. Στην περίπτωση των Σκοπίων, η συμφωνία Πρεσπών αποτελεί προϋπόθεση για τη συγκατάθεση της Ελλάδας.
Το δεύτερο βήμα είναι να επικυρώσει η Ελλάδα τη συμφωνία Πρεσπών, προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στην απαίτηση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η διαδικασία μετακινείται στα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Συμμαχίας.
Για το τρίτο βήμα , το ΝΑΤΟ προετοιμάζει ένα Πρωτόκολλο στη Συνθήκη της Ουάσιγκτον για την ένταξη του νέου μέλους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η οποία συνήφθη το 1949.
Αμέσως μετά αρχίζει το τέταρτο βήμα , που είναι η διαδικασία επικύρωσης του πρωτοκόλλου. Κάθε ένα από τα 29 κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να κυρώσει το πρωτόκολλο σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες, κάτι που διαφέρει στην κάθε χώρα. 
Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μια πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία για να επικυρώσουν το πρωτόκολλο. Στη Βρετανία, ωστόσο, δεν απαιτείται επίσημη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα επικυρώσει πρώτη το πρωτόκολλο προσχώρησης. Ενώ η επικύρωση συνεχίζεται, τα Σκόπια θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ορισμένο επίπεδο (μερικώς) στις διαδικασίες της Συμμαχίας. 
Για παράδειγμα, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε όλα τα φόρουμ και συνεδριάσεις του NATO, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ή, όπως λένε οι αξιωματούχοι της πΓΔΜ, «θα έχουν μια καρέκλα στο τραπέζι του ΝΑΤΟ».
Το πέμπτο βήμα είναι η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, η οποία θα σταλεί στα Σκόπια από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αφού όλα τα κράτη έχουν ειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. τον καταθέτη της συμφωνίας, ότι έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο.
Στο έκτο βήμα, η πΓΔΜ θα πρέπει να αποδεχθεί επίσημα την ένταξη στο ΝΑΤΟ - με δημοψήφισμα ή με ψηφοφορία στη Συνέλευση. Στη συνέχεια υποβάλλει την απόφαση ένταξης στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, τον «κηδεμόνα» της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, και γίνεται επίσημα μέλος του ΝΑΤΟ.
Στο έβδομο και τελευταίο βήμα, ουσιαστικά ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα Σκόπια και επίσημα τα Σκόπια εντάσσονται πλήρως στο NATO.
 pronews