24.1.19

Ημερολόγιο Ίωνος Δραγούμη 18-3-1919


 «Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει.
 Θα μας σώσει από την βρώμα όπου κυλιούμαστε, θα μας σώσει από την μετριότητα και από την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώσει. 
Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε»


“Όλα έμεναν άκαρπα χωρίς τον Ήρωα.
 Χρειάσθηκε ο θάνατος ενός παλικαριού για να δώσει πνοή στις πρώτες εκείνες ενέργειες και σ’ όλα τα σχέδια. 
Τα λόγια των Ελλήνων έμεναν λόγια ώσπου να έλθει ο θάνατος να τα ζωντανέψει. 
Ο Θάνατος δεν είναι λόγια, είναι αλήθεια. 
Ο Θάνατος είναι ζωή.

” Ίων Δραγούμης – “Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα”Φ.Μ