10.12.18

Έξι λόγοι για να μην στεγνώνετε τα ρούχα στο καλοριφέρ

1. Φουσκωμένοι λογαριασμοί

Η τοποθέτηση των ρούχων πάνω στα καλοριφέρ συνεπάγεται ότι το καλοριφέρ πλέον δεν πρέπει να καλύπτει απλώς τις απώλειες του χώρου, αλλά πρέπει να καλύπτει και την ενέργεια που απαιτείται για την εξάτμιση του νερού που βρίσκεται στα ρούχα πριν στεγνώσουν, το οποίο δεν είναι καθόλου αμελητέο, αφού π.χ. για την εξάτμιση κάθε λίτρου καθαρού νερού που βρίσκεται στα υγρά ρούχα, απαιτούνται 4.180kcal (ενθαλπία 2.200 kJ/kgr), ή ακόμη πιο απλά πως με την ίδια ενέργεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα θερμαντικό σώμα μέσου μεγέθους για 2 ώρες σε πλήρη ισχύ !

2. Κίνδυνοι υγείας

Διαβάστε περισσότερα