17.11.18

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ Ἑρμηνεία ἀπό τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν ὉμολογητήΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΤΙΜΩΡΙΩΝ
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
2.46 (μστ’).   μέν χέφρων τν θείων κριμάτων τήν ατρείαν ναλογιζόμενος εχαρίστως φέρει τάς διά τούτων πισυνβαινούσας ατσυμφοράς, μηδένα λλον τούτων ατιον  τάς αυτο μαρτίας λογιζόμενος. 
 δέ φρων, τήν το Θεο γνον σοφωτάτην πρόνοιαν, μαρτάνων καί παιδευόμενος  τόν Θεόν  τούς νθρώπους τν αυτοκακν ατίους λογίζεται.

(Κεφάλαια περί γάπης, κατοντάς β’, ΕΠΕ 14,233-235. PG 90,1000)


 σώφρονας νθρωπος, σκεπτόμενος τήν θεραπευτική δύναμι τν θείων τιμωρινπομένει μέ εχαρίστησι τίς συμφορές, πού τοσυμβαίνουν, καί δέν θεωρε κανέναν λλον ατιο γι’ ατές, παρά μόνον τίς μαρτίες του. 
ντίθετα  φρονας, γνοντας τήν σοφώτατη πρόνοια το Θεοταν μαρτάνη καί τιμωρται, θεωρε ατίους τν κακν πού το συμβαίνουν  τόν Θεό  τούς νθρώπους.
________________________________________________-
ΠΗΓΗ:
ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ, Βενεδίκτου ἱερομονάχου, Ἁγιορείτου, β’ τόμος, σελ. 1168.

(από το συνεργάτη μας Φ.Μ )