15.11.18

Β. Λεβέντης : " Δεν μπορούν να επιλύουν τα εκκλησιαστικά οι άθεοι.