16.11.18

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΒΑΒΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτώβριου πραγματοποιήθηκε από την Λέσχη μας εκπαιδευτική δραστηριότητα - πορεία 20 χλμ. Η πορεία ξεκίνησε από τον Πολύγυρο και διασχίζοντας τον ορεινό όγκο της Βαβδου κατέληξε μετά από 7 περίπου ώρες στην περιοχή Αγ Κυριακή της Γαλατιστας. Εκτός της πορείας ως εκπαιδευτικής δραστηριότητας τα μέλη μας εξασκήθηκαν στην χρήση ασύρματου και την χρήση πυξίδας χάρτη.
Συγχαίρουμε τα μέλη μας που έλαβαν μέρος στην παραπάνω δραστηριότητα και ευχαριστούμε τα μέλη μας που υποστήριξαν την δραστηριότητα με τα προσωπικά τους οχήματα και με τον χρόνο τους.
 ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ