9.11.18

Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα


Μια  "λεπτομέρεια"
Στην άδεια αίθουσα των αργομίσθων απόντων βουλευτών, ποιος να έχει αντίρρηση;
Juan

αυτή ήταν η ολομέλεια της Βουλής! Φανταστείτε αν δεν ήταν η ολομέλεια! Ούτε η καθαρίστρια δεν θα υπήρχε!!!