9.10.18

Θα μας μάθουν Ελληνικά οι αμόρφωτοι;


Ο λάθρα μεταναστεύων σε μία χώρα λέγεται πρόσφυγας ή λαθρομετανάστης;
Αυτά τα Ελληνικά δίδαξαν οι μετά τη "μεταπολίτευση" δάσκαλοι;

ΑΛΕΞ