25.9.18

"Κατάθεση Αγωνίας" - (Πάθη, λογισμοί...) - Λυχνοστάτης 15.

του συνεργάτου μας κ.Δημητρίου Π. Λυκούδη