3.8.18

Κατεδαφίσεις...!

Η "κυβέρνηση" είναι έτοιμη για...κατεδάφιση!