20.8.18

Το μέλλον έρχεται με άλματα - κι εμείς δεν βλέπουμε την τύφλα μας!


Ο κόσμος αλλάζει δραματικά 
γύρω μας. Κι εμείς,
 απορροφημένοι στο 
μικρόκοσμό μας, ΔΕΝ το
 καταλαβαίνουμε...
Και κινδυνεύουμε άμεσα. Όχι από τις αλλαγές που γίνονται. 
Αλλά διότι αρνούμαστε να τις δούμε. Και να προφυλαχθούμε ή 
να επωφεληθούμε...
Υπάρχουν, τέσσερις μεγάλες διεθνείς "ανατροπές" που συντελούνται 
γύρω μας:
* Πρώτον, ο ατλαντικός ρόλος της ίδιας της Τουρκίας βρίσκεται πια σε 
πλήρη αμφισβήτηση. Και πάντως μια ιδιαίτερα "ανεκτική" στάση των ΗΠΑ 
απέναντι στις "παρασπονδίες" της Τουρκίας, ήδη από το 2003, μοιάζει
 σήμερα να έχει τελειώσει. Οριστικά.