27.8.18

Προαγωγές στρατιωτικών: Τι αλλάζει με απόφαση Κουβέλη


Προαγωγές στρατιωτικών: Τροποποιήσεις για τα προσόντα προαγωγής και την φοίτηση σε σχολεία προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθικής Άμυνας κ. Κουβέλη.
Σύμφωνα με την απόφαση Κουβέλη για τους Αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η φοίτηση σε σχολεία ως εξής:

-. Οι Ανθυπολοχαγοί του Κοινού Νομικού Σώματος, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΣΕΑ) της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων [πρώην Σχολείο Εφαρμογής Στρατολογίας (ΣΕΣ) της Σχολής Στρατολογικού ή το Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΣΕΑ) της Σχολής Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων].
– Οι Υπολοχαγοί του Κοινού Νομικού Σώματος, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (πρώην Σχολείο Επιμόρφωσης Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της Σχολής Στρατολογικού ή Σχολής Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων ή Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων).
– Οι Λοχαγοί του Κοινού Νομικού Σώματος, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων [πρώην Σχολείο Διευθυντών Στρατολογικού Σώματος (ΣΕΔΣΣ) της Σχολής Στρατολογικού ή Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) της Σχολής Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων]».

Σχολεία Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών

Για τους Αξιωματικούς του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η φοίτηση σε σχολεία ως εξής:
– Οι Αξιωματικοί προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Ελεγκτικού του Στρατού Ξηράς ή το Ειδικό Βασικό Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης.
Οι Αξιωματικοί προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από:
  • (αα) Τα καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση, έως το βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, σχολεία του Κλάδου από τον οποίο προέρχονται
  • (ββ) Το Ειδικό Βασικό Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης.
Καθορίζεται η φοίτηση στο Ειδικό Ανώτερο Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης, ως υποχρεωτικό σχολείο για κρίση προαγωγής σε ανώτατο, για όλους τους Αξιωματικούς του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών..

Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Καθορίζεται η φοίτηση στην ΑΔΙΣΠΟ ως υποχρεωτικό σχολείο για κρίση προαγωγής σε ανώτατο, για όλους τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Σχολή Ικάρων), πλην των Αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος, του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών, των Αξιωματικών ΠΝ Σώματος Οικονομικού και των Αξιωματικών ΠΑ Σώματος Οικονομικού, Διοικητικού, Εφοδιασμού, Μετεωρολογίας και Έρευνας-Πληροφορικής.».
Πηγή: www.dikaiologitika.gr, armyvoice.gr