18.7.18

Επιχειρήματα και επιχειρηματίες

Να ο ...επιχειρηματίας που κατέβαλε  τα 21.000
δολλάρια!
Το παραμύθι:

«Έλληνες επιχειρηματίες» που «διάκεινται ευνοϊκά προς τις ρωσικές θέσεις»... κατέβαλαν σε πολίτες της ΠΓΔΜ ποσά από 13.000 δολάρια έως 21.000 δολάρια για να «διαπράξουν βίαιες ενέργειες» ενόψει του κρίσιμου δημοψηφίσματος.