23.6.18

Δεν αναγνωρίζουμε τις υπογραφές μη εξουσιοδοτημένων "ηγετών"


 Ο Λαός αποφασίζει, όχι οι  μειοψηφίες κυβερνητικών σχηματισμών.