12.6.18

ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν

Το χαμόγελο της...επιτυχίας!!!και ο τεχθείς μύς!