*

22.2.18

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε θα πληρωθούν


Από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 02 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου στους δικαιούχους.

Ειδικότερα:

-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Φεβρουαρίου 2018.

-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Φεβρουαρίου 2018
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Μαρτίου 2018.
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Μαρτίου 2018.
-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Φεβρουαρίου 2018.
-Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Μαρτίου 2018.
-Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 27 Φεβρουαρίου 2018.
politic