26.1.18

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Α', Β' ΜΕΡΟΣ ''Φωνή Βοώντος''


π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Β΄ΜΕΡΟΣ (''ΣΚΟΠΟΝ ΔΕΔΩΚΑ ΣΕ'' )
Απολλώ Μοναχός
Ιερά Μονή Δοχειαρίου
63087 Δάφνη Αγίου Όρους
τηλ.  6944567223 
http://www.qrz.com/db/SV2ASP
φαξ. 2377023271