9.1.18

Το 50%+1 των εργαζομένων θα αποφασίζει για απεργίες στα επιχειρησιακά σωματεία


Η αλλαγή του νόμου αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΔΝΤ από την εποχή του πρώτου μνημονίου, το 2010