12.1.18

22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Θεσσαλονίκης:Ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΜΙΑ καὶ εἶναι ΕΛΛΑΔΑ.