19.9.17

Τουρκική NAVTEX για το BARBAROS στην Κύπρο


Η Υδρογραφική Υπηρεσία του τουρκικού ΠΝ εξέδωσε την NAVTEX 901/17 με την οποία δεσμεύει περιοχή η οποία εκτείνεται από τον Κόλπο της Αττάλειας μέχρι Δυτικά της Κύπρου λόγω διεξαγωγής σεισμικών ερευνών από το πλοίο BARBAROS H. PASA για το χρονικό διάστημα 19-21 Σεπτεμβρίου.

ΝΑVTEX 901/17
TURNHOS N/W : 901/17
MEDITERRANEAN SEA
SEISMIC SURVEY BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA AND M/V BRAVO SUPPORTER FROM 190001Z SEP 17 TO 211200Z SEP 17 IN AREA BOUNDED BY;
34 35.20 N – 031 54.80 E
34 35.50 N – 032 00.80 E
36 04.50 N – 031 53.20 E
36 25.10 N – 032 04.90 E
36 28.20 N – 032 00.70 E
36 31.10 N – 031 42.50 E
3 NM BERTH REQUESTED.

militaire