24.9.17

Σφραγίστηκε ο Σύλλογος Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης